Skyddad: Forskning & samarbeten

undertitel

forskning / Hållbarhet / innovation / Kommunikation / rapporter / samarbeten / Strategi / studenter / uppsatser / utveckling / västsverige

Här kommer det en introduktionstext

 
 

Exempel på rapporter/uppsatser och forskningsprojekt i samarbete med Where is my pony:

’’Vi försökte. Det gick bajs. Men vi lovar att bli bättre.’’ (2019)

Citatet kommer från Kitty Ehn som är press och PR-ansvarig på SPP från en intervju angående verksamhetens hållbarhetkommunikation. Det här citatet blev även titeln på den kandidatuppsats som skrevs av studenter från Handelshögskolan med underlag från undersökningen. Syftet med rapporten var att beskriva olika företags uppfattning kring konsumenters reaktion på hållbarhetskommunikation och analysera hur det här styr hur företag agerar. Det här resulterade i slutsatser om hur företag kan agera för att nå konsumenter på ett sätt som skapar en positiv uppfattning om det hållbarhetsarbete företaget utför.

Vill du veta mer? Kontakta oss för att beställa uppsatsen.

 
 

RESK(L)AR “Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän” (2020).
Where is my pony deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Chalmers industriteknik, Nordish Market och Restauranglabbet. Projektet har fått finansiering av Vinnova genom utlysningen “Innovationer i krisens spår”. Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit helt nya utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet “Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, ska genom en innovativ logistiklösning göra det möjligt att förse personer i riskgrupper med hållbar mat från restauranger. Where is my Ponys roll är att målgruppsanalysera, budskapformulering och kanalstrategi.

Kontakta oss för att beställa uppsatsen.

 

 
 

Och nu då? En undersökning om hur hållbarhetschefer på västsvenska storbolag ser på sitt hållbarhetsarbete (2019).
Vi ville ta reda på hur företag ser på sitt hållbarhetsarbete och hur de kommunicerar kring det. Vad funkar? Vilka rädslor finns? Och vilken affärsmässig påverkan har det? Genom ett samarbete med Handelshögskolan Göteborg och Miljöbron genomförde vi en undersökning kring ämnet. Rapporten är skriven av Mim Westberg-Johanesson, student vid kandidatprogrammet Globala Studier vid Göteborgs universitet, som ett projektarbete vid Where is my pony.

Kontakta oss för att beställa uppsatsen.

 
 

Re-svinn (2020). Hur ser hållbarhetschefer på västsvenska storbolag ser på sitt hållbarhetsarbete?
Where is my pony deltar i ett spännande forskningsprojekt tillsammans med Chalmers industriteknik, Nordish Market och Restauranglabbet. Projektet har fått finansiering av Vinnova genom utlysningen “Innovationer i krisens spår”.
Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit helt nya utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet “Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, ska genom en innovativ logistiklösning göra det möjligt att förse personer i riskgrupper med hållbar mat från restauranger.

 

 
 

Miljöbron / Göteborgs Universitet
Miljöbron är en ideell förening kopplad till Göteborgs universitet med syftet att främja initiera, förmedla och coacha samarbetsprojekt mellan företag och akademi inom hållbarhet. Where is my ponys projektledare och strateg Mattias Dahl även ordförande i Miljöbrons styrelse.
Läs mer om miljöbron här.

Design- and posthumanist hub / Göteborgs Universitet
Hubben består av formgivare och forskare, baserade i Sverige eller dess närliggande regioner, som tillsammans utforskar hur posthumanistiska teorier i kombination med designutövning, utbildning och forskning kan utgöra en transformativ grund för hållbar design och innovation.
Läs mer om nätverket här.

CSR Västsverige
CSR Västsverige erbjuder ett brett utbud av kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsområdet. Medlemmarna arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv där fortbildning, samarbete och innovation står i centrum.
Läs mer om CSR Västsverige här.

Västsvenska Handelskammaren
Tillsammans blir vi starkare. Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation som arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Where is my pony är aktiva medlemmar sedan 2012.
Läs mer om Västsvenska Handelskammaren här.