Chemsec

Befriar världen från skadliga kemikalier

Infografik / UX / Webb

Chemsec är en oberoende organisation som arbetar för att befria världen från miljö- och hälsofarliga kemikalier. För att underlätta en sådan utveckling har de bland annat introducerat Chemsec Marketplace. En webbplats med ett sökverktyg som gör det enklare för inköpare att hitta säkra alternativ till många av de skadliga kemikalier som är vanliga idag. På Chemsec Marketplace kan också leverantörer som erbjuder produkter med mindre påverkan på hälsa- och miljö presentera sina produkter.

Where is my pony har svarat för startsidans UX-design och visst textinnehåll. Vi har också tagit fram infografik för marknadsföring av Chemsec Marketplace på evenemang och konferenser. Förutom Chemsec Marketplace har vi även arbetat med form och innehåll för organisationens huvudsakliga webbplats, chemsec.org

 
marketplace_ipad
 
Chemsec_iphone_mockups
 
worldmap
 
marketplace_icons
 
Ill_saker
 
provglas
 
Chemsec_Infographic_wmpweb
 
chemsec_webb_mockup