Bostadsbolaget

Ny grafisk profil för Bostadsbolaget

Identitet / Varumärkesutveckling / Webb

Bostadsbolaget utvecklar framtidens boende och moderniserar den svenska allmännyttan. Ett personligt bostadsbolag med en kommunikation som ska vara öppen, professionell, tydlig och inkluderande. Med detta som utgångspunkt har vi på Where is my pony uppdaterat och breddat Bostadsbolagets grafiska profil. En uppdaterad färgskala, ett nytt typsnitt, ett flexibelt manér, grafiska element och ikoner som tar Bostadsbolagets profil in i 2017 och vidare. Foto: Bostadsbolaget.