Hur kommunicerar du ditt hållbarhetsarbete bäst?

Vi ville ta reda på hur företag ser på sitt hållbarhetsarbete och hur de kommunicerar kring det. Vad funkar? Vilka rädslor finns? Och vilken affärsmässig påverkan har det? Genom ett samarbete med Handelshögskolan Göteborg och Miljöbron genomförde vi en undersökning kring ämnet.

’’Vi försökte. Det gick bajs. Men vi lovar att bli bättre.’’ Citatet kommer från Kitty Ehn som är press och PR-ansvarig på SPP från en intervju angående verksamhetens hållbarhetkommunikation. Det här citatet blev även titeln på den kandidatuppsats som skrevs av studenter från Handelshögskolan med underlag från undersökningen. Syftet med rapporten var att beskriva olika företags uppfattning kring konsumenters reaktion på hållbarhetskommunikation och analysera hur det här styr hur företag agerar. Det här resulterade i slutsatser om hur företag kan agera för att nå konsumenter på ett sätt som skapar en positiv uppfattning om det hållbarhetsarbete företaget utför. Dessutom ledde undersökningen till en hel del värdefulla insikter för den som vill vässa sitt sätt att jobba framåt. Ett antal företag och organisationer medverkade i undersökningen och nedan kan du få en inblick i deras tankar kring att jobba hållbart.

’’För femton år sedan var det nydanande att prata om hållbarhet. Nu är det en hygienfaktor,’’ säger Marcus Johansson som är sälj- & marknadschef på GodEl. Det här tyder på insikten att det inte räcker med att göra något bra. Om hållbarhetsarbetets koppling till kärnverksamheten inte är tydlig blir den positiva effekten mycket sämre och kan i värsta fall uppfattas som greenwashing. Det här är något som Länsförsäkringar tar upp och svarar på, och berättar även om rädslan av att det kan skapa en motsatt effekt på varumärket snarare än det positiva utfallet man hoppats på.

Kenneth Hultgren, marknadschef på Nordic Choice, berättar om rädslan att bemöta diskussion kring hållbarhet. ’’Vi märker ganska tydligt att det är frågor där det finns många kunniga. Och ibland skrämmer det. Jobbar man i reception eller restaurang kan det vara läskigt att ge sig in i en diskussion kring hållbarhetsfrågor, för man vet aldrig vem som sitter mittemot.’’ Men ett hållbarhetsarbete måste inte vara misslyckat för att det gick dåligt. Kenneth Hultgren fortsätter att berätta: ’’Spring! Hitta på̊ saker! merparten av de galna idéerna går fel, men de som går bra, går jäkligt bra och det kommer vi fortsätta med. Så yes, vi gör massa saker där utfallet inte blir vad vi hoppats. Samtidigt gör vi saker som blir grymma och då blir det riktigt, riktigt bra. Men jag har aldrig varit med om att en insats får motsatt effekt och blir direkt miljöfarlig.’’ Och det här håller flertal företag med om, bland annat uttrycker Elin Svanström, Brand Management på Volvo: ’’Det gick inte hela vägen, men vi försökte.’’

Idag måste företag förhålla sig till ämnet hållbarhet. Det gäller att visa konsumenten att företaget är intresserade av ämnet, håller jämna steg med utvecklingen men främst hur man arbetar med hållbarhet. Rädslan av att misslyckas och få motsatt effekt finns där. Men nyckeln till att bygga upp ett förtroende samt rädda ett eventuellt snedsteg är att kommunicera mera. Kommunicera om såväl med- som motgångar. Kommunicera om försök och mål. Berätta för konsumenter att företaget vill bli bättre på det man gör.

Vill du veta mer? Maila oss gärna!
Boka oss för en föreläsning där vi berättar mer om vårt arbete inom kommunikationsområdet, hållbarhet och den här undersökningen.
Maila: anna.m@whereismypony.se

Vi vill också passa på att tacka Johanna, Fredrik och Simon som skrivit kandidatuppsatsen för en intressant inblick i resultatet.

Vill du ha rapporten i sin helhet?
Maila oss: hej@whereismypony.se

Resklar_whereismypony

Where is my pony deltar i ett spännande forskningsprojekt tillsammans med Chalmers industriteknik, Nordish Market och Restauranglabbet. Projektet har fått finansiering av Vinnova genom utlysningen “Innovationer i krisens spår”.
Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit helt nya utmaningar som kräver nya lösningar.

Projektet “Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, ska genom en innovativ logistiklösning göra det möjligt att förse personer i riskgrupper med hållbar mat från restauranger.

Where is my Ponys roll är att målgruppsanalysera, budskapformulering och kanalstrategi. Vi ser fram emot att delta i projektet tillsammans med starka och innovativa projektmedlemmar.

Här hittar du pressmeddelandet.

låda_light

Vi på Where is my pony har fokuserat på hållbarhetskommunikation i tio år. Därför är det fantastiskt att se hur samhälle, företag och individer nu arbetar för att ställa om Sverige i hållbar riktning, i stort och smått.

Ett av våra senaste uppdrag handlar just om  att förändra beteenden. För att minska användningen av engångsförpackningar och nedskräpning har Göteborgs Stad, Göteborg & co, Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg tagit ett gemensamt initiativ till förändring. Under temat engångsfritt i city jobbar nu en rad företag och restauranger för att få fler att köpa lunch i egen medhavd matlåda, istället för att använda engångsförpackningar. Att få människor att ändra vanor är alltid en kommunikativ utmaning, i synnerhet om det innebär att gå från något väldigt bekvämt till något inte fullt lika bekvämt.

Hur lyckas  man? Genom att lyssna på användarna, hitta beteendebarriärerna och överbrygga dem med skarpa insikter. Gå före, normera, nudga, visa, uppmuntra, samarbeta och sprida budskapet. Alternativet, att fortsätta använda flera tiotals miljoner engångsmatlåder varje år (jo, så mycket slängs bara i Göteborg!) är liksom inte rimligt. Så någonstans känner nog de flesta att en förändring är nödvändig. Och ju fler som slås av tanken och sluter upp bakom idén desto större blir förstås effekten.

Vårt engagemang och uppdrag som det här ger oss energi att fortsätta göra vad vi kan för att påverka och förändra beteenden genom det vi kan bäst – kommunikation. Nyfiken på att veta mer om våra erfarenheter inom hållbarhetskommunikation och vad vi kan göra för din organisation? Våra case hittar du här.

whereismypony_chalmersindustriteknik

Tillsammans med drygt 40 andra företag och organisationer är Where is my pony med i ett hyperintressant samarbete som på sikt kan minska matsvinnet i Sverige med upp till 26 000 ton per år. Projektet, som drivs av Chalmers Industriteknik, ska under de kommande två åren utveckla och testa nya affärsmodeller och logistiklösningar som gör det möjligt för restauranger att ta hand om överbliven men helt ok mat från grossister och butiker. Tanken är sedan att krögarna genom att visa på goda exempel också ska inspirera hushållen att ändra sitt beteende och slänga mindre mat. För kan de, kan väl du? Mer info om projektet och våra insatser kommer våren 2020.

Resvinn är ett samarbete mellan Academedia, Beets, Blå Huset, Brøderi Borgskog, Chalmers Industriteknik, Coop Sverige, Coop Väst, CargoSpace24, da Matteo, Ericofood, Ester Mosessons Gymnasium, Gordon Delivery, GS1, Härryda kommun, Hedlunds Havsbar, ICA Sverige, ICA Maxi Mölndalsvägen, ICA Rosenlund, ICA Supermarket Bjärred, Ifdef, Pensionat Granparken, Liseberg, LogTrade, Martin & Servera, Malmö Nation, Menigo, Movebybike, Nordish Market, OOTO, Paul Svensson Mat, Pling Transport, PostNord, Restauranglabbet, Resursrestaurangen, Roots, Slaktaren i Lomma, Snömoln, Spill, Tareq Taylor, Trädgår’n, Whywaste, Where is my Pony och Ätbart.

Läs hela pressmeddelandet:www.mynewsdesk.com/se/chalmers-industriteknik/pressreleases

Five_tips_for_a_strong_portfolio_whereismyponny

På Ponnyn tycker vi att det är viktigt att sänka trösklarna, öppna upp och hjälpa nya in i branschen. Vi vet att det kan vara skrämmande och ovant att gå på en arbetsintervju. Därför deltog Where is my pony i gothenburgdesignfestival.se under Open Studio med personliga samtal kring portfolion under en dag. Vi träffade ett gäng studenter och pratade om utvecklingsmöjligheter, gav råd och tips. Uppskattat både av oss och av studenterna!

I år var intresset stort, vi fick inte plats med alla.
Här är fem tips vi samlat som hjälp på vägen:

1. Quality over quantity. Kvalitet framför kvantitet. Den gamla sanningen gäller såklart även portfolio. Visa hellre 3 till 5 riktigt bra och genomarbetade case än tio halvfärdiga småjobb.

2. Always add something new. I den digitala värld vi lever har personen vi visar portfolion för med största sannolikhet redan sett den när vi väl ses. Ha därför med någonting nytt till mötet, om inte ett nytt case så en vinkel på ett presenterat case eller en intressant process.

3. Show that you are good at thinking. Glöm inte att sättet du pratar kring dina projekt är minst lika viktigt som att det ser snyggt ut. Då visar du mer av den du är och kan bli.

4. Be on time. Not early, not late. Att komma i tid är viktigt, men tänk på att t ex små byråer ofta inte har nån reception vilket kan innebära att en mötesbokning som kommer tio minuter tidigt innebär att möten måste avbrytas eller att de du ska träffa inte hunnit förbereda sig.

5. Start strong and finish with something to remember. Börja din presentation med ditt starkaste case, då skapar du snabbt intresse. Det avslutande caset är också viktigt, välj det som ligger närmast ditt hjärta – då kan det mynna ut i ett mer personligt samtal.

 

Tack alla som kom!

Majblomman är en av Sveriges mest etablerade symboler. Men långt ifrån alla känner till det omfattande arbete organisationen gör för att hjälpa barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Majblomman vill nu öka fokus på hur barnfattigdomen i Sverige kan bekämpas och satsar därför på att stärka kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning. Den nya grafiska identiteten är ett stöd för den processen.

Majblommans grafiska identitet är framtagen av Where is my pony i Göteborg, som har en lång erfarenhet av värderingsdriven kommunikation och design.

– Where is my pony har från första stund förstått Majblommans behov och arbetat lyhört genom hela processen, både med att förankra den visuella identiteten i historien och med att greppa de framtida utmaningar och behov som Majblomman står inför. De förstår verkligen de förutsättningar och villkor som styr ideella organisationers arbete och utveckling, vilket jag tror har varit avgörande för vårt fina samarbete och att resultatet blev så bra, säger Tove Lindahl Greve, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund.

Majblommans arbete är lika angeläget i dag som när organisationen startade för 112 år sedan. Utmaningen för oss har varit att skapa en grafisk identitet som speglar Majblommans fokus och aktualitet och samtidigt behålla de goda värden som man traditionellt förknippas med, säger Mattias Dahl, strateg på Where is my pony.

I Where is my ponys arbetsgrupp för Majblommans grafiska identitet ingår Mattias Dahl (strategi), Anna Kolback (AD), Mari-Louis Storm (projektledning) och Viktoria Jacobson (AD).

Press:
Cap & Design
Resumé

Where is my pony i Göteborg är från årsskiftet ny strategisk kommunikationsbyrå för Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). I upphandlingen deltog 17 byråer från hela Sverige.

– HaV gör ett oerhört viktigt arbete för att minska miljöpåverkan på hav, sjöar och vattendrag – en uppgift som är mer angelägen än någonsin. Vi ser fram emot ett samarbete där vi kan bidra till att driva utvecklingen i hållbar riktning genom att stärka myndighetens strategiska kommunikation, säger Anna Mighetto, vd på Where is my pony.

Where is my pony arbetar med strategisk kommunikation och design inriktad på hållbarhet. Bland uppdragsgivarna finns bland andra Göteborgs Stad, Bostadsbolaget, Renova, Naturskyddsföreningen, Volvo Bussar och Volvo Lastvagnar.

havochvatten.se

Bild: Oscar Keys / Unsplash

 

Vy över kanalen i Trollhättan

Grattis till oss! Nu är Ponnyn ny kommunikationsbyrå för Trollhättans Stad efter att ha vunnit kommunens upphandling av partner för strategisk kommunikation och marknadsföring.
– Fantastiskt roligt för hela byrån att få förtroendet att jobba med Trollhättans Stad. Det är en dynamisk och innovativ kommun som verkligen satsar för framtiden. Det ska bli väldigt spännande att få vara med och bidra till det arbetet, säger Anna Mighetto, VD på Where is my pony.

”En atmosfär där musik, dans, performance och andra konstformer möts på helt nya och oväntade sätt, och sveper med sig publiken rakt in i äventyret.”

Point Music Festival bjuder på fyra festivaldagar, fyra världspremiärer, tre orkestrar, två klubbkvällar, filmvisning och ett tiotal konserter. Patricia Kopatchinskaja, Anna Thorvaldsdóttir, Santtu-Mattias Rouvali och Göteborgs Symfoniker kommer, liksom Bach, Strauss, Beethoven och några till.

Kommer du? Ponnyn som fick hedersuppdraget att skriva programtexterna, kan knappt tygla sig.

Läs mer här!

2018 års Miljöstrategipris tilldelas Förvaltningen Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad för deras strategiska förebyggande arbete med att minska mängden avfall och restprodukter från bland annat äldreboenden. Vi på Ponnyn är stolta över att ha fått bidra i arbetet med handledningar, checklistor, informationsfilmer och en hel del annat.

Kolla här för case som ingår i projektet:

Case: Göteborgs stad bäst på förebyggande avfallsarbete

Case: En hållbar stad

Case: Engångsfritt kulturkalas

Motiveringen lyder:

”Att minimera avfallet och restprodukterna är en viktig pusselbit i det resurssnåla samhället. Idén är inte ny, men i det här sammanhanget ser vi den genomförd på ett konsekvent och vägvinnande sätt. Vinnaren har sedan 2014 arbetat med att förebygga avfall, tagit fram en rad modeller för att uppnå det syftet. Varje enskild åtgärd är i sig inte unik utan det är helheten och genomslaget långt utanför den egna organisationen som imponerar.”

Kretsloppochvattengöteborgsstad_vinner_2018års_Miljöstrategipris_Miljö_och_utveckling

Läs mer om priset här!

Priset delas ut av Miljö & Utveckling som är en medieplattform som riktar sig till personer som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhet i svenska företag och organisationer.