Framtiden närmar sig, var vill ni befinna er när den är här?

Hållbarhetskommunikation - vi är din partner i omställningen

På vilket sätt stöttar hållbarhetskommunikationen dina affärsmål? Vilken hållbarhetsdriven position kan du ha i förhållande till din verksamhets intressenter? Hur kan den positionen levandegöras och berättas? Hur bör budskapen formuleras?

- Hållbarhetskommunikation är ett tydliggörande begrepp, men som vi ser det är det strategisk kommunikation och en självklar del av din affärsstrategi, säger Where is my ponys grundare Agnes Backegårdh.

Agnes Backegårdh, grundare på Where is my pony

Mer syftesdrivet

Varumärken blir mer och mer syftesdrivna och ungefär hälften av Where is my ponys uppdragsgivare söker sig till byrån för att accelerera sin hållbara omställning, majoriteten av de resterande kommer med kommunikationsutmaningar som inte direkt har sin utgångspunkt i en hållbar omställning.

- Gemensamt för våra uppdragsgivare är att de är mitt i förändringen och behöver hitta sin position, identitet och sitt eget unika uttryck, säger Agnes.

Över 10 års erfarenhet av hållbarhetskommunikation

Vi stöttar er oavsett om ni vill komma igång med er hållbarhetskommunikation eller om ni har kommit en bit på vägen, vill utveckla vidare och ligga i framkant. Med mer än 10 års erfarenhet av ansvarsfull kommunikation, främst inom miljö och klimat, har byrån varit med och bidragit till en sund utveckling för många uppdragsgivare, både inom näringsliv och offentlig sektor. Byrån har arbetat i långa strategiska uppdrag för globala industriföretag, i beteendeförändrande forskningsprojekt och i korta, snabba kommunikationsinsatser. Where is my pony använder en egenutvecklad modell för att strukturera arbetet, där fokus handlar om vart ni som verksamhet är på väg, hur just ni kan bidra till den hållbara omställningen och en bättre värld snarare än att redovisa vad som gjorts.

Berättelsen engagerar

- Det är angeläget att de berättelser vi väljer handlar om den framtid man som verksamhet vill bidra till att skapa och är på väg mot, säger Agnes. Att göra rätt och följa lagar och riktlinjer är grunden, sedan finns kraften i människors engagemang, externt och inte minst internt. Det är där vi kommer in i bilden och kan hjälpa till.

Är du nyfiken på om Where is my pony är rätt för dig? Kontakta Agnes för ett förutsättningslöst möte!