Artikel

Så får du fart på hållbarhetsarbetet

Vart ska vi? Var börjar vi? Hur ska det gå till? Martin Alm är projektledare och hållbarhetsstrateg på Where is my pony sedan november 2022. Här tipsar han om hur man kan få fart på hållbarhetsarbetet.

1. Börja med att ta ut riktningen framåt.

"Att formulera en vision är som att öppna en dörr, men för att skapa förändring behöver du kliva in i rummet och börja göra saker. En bra start är att utforska den egna verksamhetens nuläge och se om det finns produkter, tjänster eller affärsmodeller som inte alls går i linje med visionen och fundera på hur de kan fasas ut. Det är också viktigt att identifiera de delar av verksamheten som har störst potential att faktiskt bidra till visionen och fokusera på dem i arbetet framåt. Hur kan de utvecklas så att de blir en central del av er affärsmodell?

När man jobbar med långsiktig förändring är det lätt hänt att man fokuserar för mycket på att hitta exakt rätt lösning direkt, med risk för att fastna i detaljerna. Men om en lösning ligger i rätt riktning, kör på!"

2. Hitta affärsmöjligheter i höga målsättningar och nya krav på rapportering.

"I tider av förändring kan det finnas stora möjligheter i att justera sitt affärsfokus och hitta en ny position på marknaden där hållbarhet, lönsamhet och affärsutveckling går hand i hand. De nya nya kraven på hållbarhetsrapportering kan vara en väg till nya affärer. Att hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål kan vara en annan.

Genom att ta reda på vilka av era kunder som siktar på att vara klimatneutrala till 2030 kan ni justera ert affärserbjudande och sätta klimatsmarta produkter i nytt ljus. Det kommer både att minska er negativa klimatpåverkan och hjälpa kunderna att nå sina mål. Samma princip gäller för kunder som kommer att omfattas av EU:s taxonomi. Kan ni ligga steget före och kartlägga er verksamhet för att skicka vidare användbara nyckeltal till deras hållbarhetsrapporter?"

3. Gör intern kommunikation av ditt hållbarhetsarbete.

"När visionen är satt och nya affärsområden är konceptualiserade behöver organisationen hänga med på förändringen och du behöver engagera dina kollegor. Servera svaret på 'varför håller vi på med hållbarhet?' på ett silverfat. Fokusera på att hålla kommunikation enkel, ärlig och relevant för mottagaren. Vilka frågor väcker engagemang? Hur kan du berätta om hållbarhet på ett sätt som engagerar? Ta gärna hjälp av professionella kommunikatörer!"

4. Mät effekten och berätta om det för omvärlden.

"Vi behöver bli bättre på att mäta effekterna av hållbarhetsarbete. Idag finns det mycket kvantifierbar och jämförbar data kring klimatpåverkan men när det kommer till exempelvis social hållbarhet och biologisk mångfald är vi inte lika långt framme. Det behövs helt enkelt bättre metoder för effektmätning. I första läget behöver inte all data nödvändigtvis vara kvantifierbar men det innebär inte att ni ska avstå från att försöka. Fundera på vilka nyckeltal som behövs i er verksamhet för att mäta förändring. Berätta öppet om hur du mäter din positiva förändring så finns det många som kan hjälpa dig att utvecklas!"

Är du nyfiken på vad Where is my pony kan göra för dig? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!