Lyrecos Hållbarhetskommunikation

Utmananade mål skapade förståelse och engagemang

Har ni rätt fokus i er hållbarhetskommunikation? Lyreco tog hjälp av Where is my pony för att öka förståelse och skapa engagemang internt och externt. Johanna Jigmo-Linde, hållbarhetsansvarig på Lyreco Sverige berättar om hur det gick till.

– Vi hade jobbat framgångsrikt med miljö och hållbarhet under många år och hade stora planer framåt. Men för att öka förståelse och engagemang både internt och externt behövde vi ett tydligare fokus i vår kommunikation. Vi ville på ett enkelt sätt visa vad vi siktar på och hur de olika delarna av vårt hållbarhetsarbete hänger ihop. Här kom Where is my pony in som en väldigt naturlig partner, berättar Johanna Jigmo-Linde, hållbarhetsansvarig på Lyreco Sverige.

Se hela caset här!

När samarbetet startade 2019 hette uppdragsgivaren Staples Solutions. Två år senare förvärvades verksamheten av Lyreco och bytte namn till Lyreco Sverige. För Johanna Jigmo-Lindes del har det gett en ännu större plattform för ett fortsatt offensivt hållbarhetsarbete. Men först tillbaka till 2019. Vad hände då?

Kommunikationsstrategi för ett hållbart arbetsliv

– Tillsammans arbetade vår ledningsgrupp och Where is my pony fram en kommunikationsstrategi som tog avstamp i hur vi bidrar till ett mer hållbart arbetsliv genom de tjänster och produkter vi erbjuder. Vi bestämde oss också för att spänna bågen och avge ett ambitiöst löfte för vårt klimatarbete: På fem år ska klimatpåverkan för allt vi levererar till våra kunder halveras. Det formulerades som konceptet 50/5, som vi lanserade brett i början av 2020.

Koncept och strategi blev därefter vägledande för Staples hållbarhetskommunikation i både interna och externa kanaler, varav en stor del producerades av Where is my pony.

Hållbarhetsresan fortsätter

Nu fortsätter Lyrecos hållbarhetsresa. Mål och strategier ligger fast, påbörjade projekt fördjupas och nya aktiviteter adderas. Till exempel är Lyreco först i branschen med att kartlägga klimatpåverkan för hela produktprogrammet med över 45 000 artiklar, och att ta fram rapporter där varje kund och leverantör kan se sina koldioxidutsläpp i detalj. Man samarbetar med PostNord för klimateffektivare transporter och tillsammans med Sysav och Human Bridge utvecklar man cirkulära lösningar för textilier.

Kommunikationens betydelse då, vad finns att säga om den?

– Tack vare att vi fick en sammanhängande och lättbegriplig grund att utgå ifrån, kunde vi ta steget till att verkligen tala om vad vi gör och vad vi vill uppnå. Budskapen gick fram och 50/5 blev en tydlig målbild att förhålla sig till för både medarbetare, leverantörer och kunder. Det har skapat en stor förståelse och ett fantastiskt engagemang både i och utanför vår organisation. Idag är alla med på tåget!

Är du nyfiken på vad Where is my pony kan göra för dig? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!