Vi gillar

Ekoakustik ger naturen en röst

Med hjälp av ljudinspelningar och AI är det nu enklare, billigare och snabbare att mäta vår biologiska mångfald och förstå människors påverkan på ekosystemen. Allt fler biologer och ekologer använder sig av metoden, som kallas för ekoakustik. Så hur låter ett träd egentligen, undrar vi?

Ljudet av naturens form

John Martinsson, forskare på RISE beskriver i en artikel hur ekoakustik används och fungerar. I korthet går det ut på att spela in ljud i naturen och ta hjälp av AI att analysera och automatisera de stora mängder data som tagits upp i inspelningarna.

Framöver kommer vi kunna arkivera och lagra dessa inspelningar. Arkiven kan sedan ligga till grund för en större förståelse för hur vi människor påverkar ekosystem, hur olika djurpopulationer rör sig, vilken utbredning de har och om de ökar eller minskar. Intressant tycker vi!

Här syns "Audio Synthesis: What Does a Tree Sound Like?" Av Dan Hoopert.

”What Does a Tree Sound Like?”

Dan Hoopert är en London-baserad 3D konstnär som leker med former från naturen. I verket ”What Does a Tree Sound Like?” avläses data från ett träds form och översätts till ljud. Till synes i alla fall, eftersom alltihop är ett 3D verk. Vi gillar!