Arkiv för: januari 2019

Majblomman är en av Sveriges mest etablerade symboler. Men långt ifrån alla känner till det omfattande arbete organisationen gör för att hjälpa barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Majblomman vill nu öka fokus på hur barnfattigdomen i Sverige kan bekämpas och satsar därför på att stärka kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning. Den nya grafiska identiteten är ett stöd för den processen.

Majblommans grafiska identitet är framtagen av Where is my pony i Göteborg, som har en lång erfarenhet av värderingsdriven kommunikation och design.

– Where is my pony har från första stund förstått Majblommans behov och arbetat lyhört genom hela processen, både med att förankra den visuella identiteten i historien och med att greppa de framtida utmaningar och behov som Majblomman står inför. De förstår verkligen de förutsättningar och villkor som styr ideella organisationers arbete och utveckling, vilket jag tror har varit avgörande för vårt fina samarbete och att resultatet blev så bra, säger Tove Lindahl Greve, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund.

Majblommans arbete är lika angeläget i dag som när organisationen startade för 112 år sedan. Utmaningen för oss har varit att skapa en grafisk identitet som speglar Majblommans fokus och aktualitet och samtidigt behålla de goda värden som man traditionellt förknippas med, säger Mattias Dahl, strateg på Where is my pony.

I Where is my ponys arbetsgrupp för Majblommans grafiska identitet ingår Mattias Dahl (strategi), Anna Kolback (AD), Mari-Louis Storm (projektledning) och Viktoria Jacobson (AD).

Press:
Cap & Design
Resumé

Where is my pony i Göteborg är från årsskiftet ny strategisk kommunikationsbyrå för Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). I upphandlingen deltog 17 byråer från hela Sverige.

– HaV gör ett oerhört viktigt arbete för att minska miljöpåverkan på hav, sjöar och vattendrag – en uppgift som är mer angelägen än någonsin. Vi ser fram emot ett samarbete där vi kan bidra till att driva utvecklingen i hållbar riktning genom att stärka myndighetens strategiska kommunikation, säger Anna Mighetto, vd på Where is my pony.

Where is my pony arbetar med strategisk kommunikation och design inriktad på hållbarhet. Bland uppdragsgivarna finns bland andra Göteborgs Stad, Bostadsbolaget, Renova, Naturskyddsföreningen, Volvo Bussar och Volvo Lastvagnar.

havochvatten.se

Bild: Oscar Keys / Unsplash