Arkiv för: oktober 2018

2018 års Miljöstrategipris tilldelas Förvaltningen Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad för deras strategiska förebyggande arbete med att minska mängden avfall och restprodukter från bland annat äldreboenden. Vi på Ponnyn är stolta över att ha fått bidra i arbetet med handledningar, checklistor, informationsfilmer och en hel del annat.

Kolla här för case som ingår i projektet:

Case: Göteborgs stad bäst på förebyggande avfallsarbete

Case: En hållbar stad

Case: Engångsfritt kulturkalas

Motiveringen lyder:

”Att minimera avfallet och restprodukterna är en viktig pusselbit i det resurssnåla samhället. Idén är inte ny, men i det här sammanhanget ser vi den genomförd på ett konsekvent och vägvinnande sätt. Vinnaren har sedan 2014 arbetat med att förebygga avfall, tagit fram en rad modeller för att uppnå det syftet. Varje enskild åtgärd är i sig inte unik utan det är helheten och genomslaget långt utanför den egna organisationen som imponerar.”

Kretsloppochvattengöteborgsstad_vinner_2018års_Miljöstrategipris_Miljö_och_utveckling

Läs mer om priset här!

Priset delas ut av Miljö & Utveckling som är en medieplattform som riktar sig till personer som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhet i svenska företag och organisationer.