Arkiv för: januari 2018

Hållbarhet är grunden för hur vi tänker och arbetar på Where is my pony. Det skapar inte bara ett sunt arbetsklimat utan har också en selekterande funktion – de företag och organisationer som vi samarbetar med har i stor utsträckning värderingar som ligger nära våra egna. Vi har därför förmånen att jobba i en trygg kultur.

Vi stödjer helhjärtat initiativet #sistabriefen, kommunikationsbranschens svar på #metoo. Det viktigaste vi som arbetsgivare kan göra för att förebygga problem är att vara tydliga med våra värderingar och fortsätta agera i enlighet med dem, väl medvetna om det strukturella arv som finns i vår och andra branscher. När frågorna är komplexa ökar kraven på mod och handlingskraft. Ju fler som vågar ta ansvar, desto fortare kommer vi framåt. Den ökade medvetenheten kommer att göra skillnad.

Vårt åtagande
• Vi ska under 2018 ta fram en värderingspolicy och uppförandekod som tillsammans med vår jämställdhetsplan ska implementeras i vår personalhandbok.
• Vi ska följa upp vårt värderingsarbete genom årliga medarbetarundersökningar.
• Vi ska agera snabbt och tydligt om behov uppstår.
• Vi ska tydligt kommunicera våra värderingar och vad de innebär till nuvarande och potentiella medarbetare.
• Vi ska fortsätta skapa normkritisk kommunikation och ha en dialog med kunder och leverantörer om dess betydelse och vikt.