ponyikd2

Enligt erfarenhet har de bolag och organisationer som vågar utvidga begreppet kompetens och bryta traditionella tankemönster en större möjlighet att nå framgång*. På Where is my pony framhåller vi alltid betydelsen av hållbarhet och då är ett feministiskt perspektiv en viktig del.

I många fall är processen och medvetenheten om hur man gör sina val och på vad man bygger sina beslut viktigare än hur djup kunskapen inom det aktuella området är. Tex: Driver du ett teknikbolag och har svårt att rekrytera kvinnor till ledningsgrupp eller styrelse så kan du fråga dig om specialistkompetens inom teknik är den viktigaste förutsättningen för en lönsam post.

God kommunikation kring bolagets intention och mål är ofta viktigare än hur långt du kommit. När det känns svårt är det lämpligt att börja med de enklaste frågorna – man måste inte ha alla svar.

/ Agnes

* Som en del av Göteborgs näringsliv trycker jag gärna extra på att ekonomisk framgång hänger ihop med hållbarhet. Hör av dig om du vill veta mer så bjuder jag på fika.