Arkiv för: mars 2017

matmissionen

Har du lagt märke till hur den kritiska massan förändrats i matsvinnsfrågan? Och då menar jag inte i första hand alla som är kritiska till matsvinn (även om deras växande antal i högsta grad har med detta att göra) utan mer att frågan har trummats ut i tillräckligt stor omfattning för att det ska börja hända saker. Livsmedelskedjor, myndigheter, kommuner, skolor, miljöorganisationer och krögare verkar alla vara överens om att matsvinnet ska minska och många spännande initiativ är på gång, inte minst i Göteborg stad som skapat en egen modell för minskat matsvinn. Om nu hushållen hakar på också, så finns möjlighet att åstadkomma fantastiska förbättringar. Med tanke på att vi slänger någonstans mellan 74 och 130 kg mat per person och år beroende på hur man räknar* finns en hyfsad förbättringspotential.

Dagens lunch till middag
http://feber.se/mobil/art/357366/kp_med_dig_dagens_lunch_hem_ti/

Frankrike först med förbud mot att slänga mat
http://www.dn.se/ekonomi/frankrike-forst-med-forbud-mot-att-slanga-mat/

Matmissionen – social supermarket i Veddesta
https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/matmissionen?gclid=CLyC4Nra09ICFQlJGQod09oIxA

*Källa: Naturvårdsverket.

ponyikd2

Enligt erfarenhet har de bolag och organisationer som vågar utvidga begreppet kompetens och bryta traditionella tankemönster en större möjlighet att nå framgång*. På Where is my pony framhåller vi alltid betydelsen av hållbarhet och då är ett feministiskt perspektiv en viktig del.

I många fall är processen och medvetenheten om hur man gör sina val och på vad man bygger sina beslut viktigare än hur djup kunskapen inom det aktuella området är. Tex: Driver du ett teknikbolag och har svårt att rekrytera kvinnor till ledningsgrupp eller styrelse så kan du fråga dig om specialistkompetens inom teknik är den viktigaste förutsättningen för en lönsam post.

God kommunikation kring bolagets intention och mål är ofta viktigare än hur långt du kommit. När det känns svårt är det lämpligt att börja med de enklaste frågorna – man måste inte ha alla svar.

/ Agnes

* Som en del av Göteborgs näringsliv trycker jag gärna extra på att ekonomisk framgång hänger ihop med hållbarhet. Hör av dig om du vill veta mer så bjuder jag på fika.